Aktuell status
Ej anmäld
Pris
499,00 kr
Kom igång

Den här kursen lär anställda grunderna inom it-säkerhet och går bland annat igenom:

  • Vilka som utsätts för IT-attacker
  • Interna hot
  • Externa hot såsom phising, utpressningsvirus, social engineering m.m.
  • Hur attacker utförs och vad målet med dem är
  • Saker man ska tänka på och hur man kan skydda sig som användare

Efter kursen får deltagarna ett diplom som visar att kursen är genomförd.

Vi rekommenderar att ni låter användarna gå uppföljningskursen med återkommande intervall (varje år till exempel) för att hålla kunskaperna fräscha, det är en mindre kurs som fokuserar mer på repetition och frågor.

En fördjupande kurs finns också att tillgå för företag som arbetar med kritisk verksamhet eller inom en känslig sektor.