Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Den här kursen riktar sig till personer i ledningen på alla typer av bolag och är framtagen för att fokusera på de risker och hot som hela bolaget står inför inom området IT-säkerhet. Den hjälper dig som VD, chef eller ledning att identifiera, hantera och motverka de risker som företaget ställs inför, till exempel utpressningsvirus, överbelastningsattacker, dataförlust och spionage. Innehållsförteckning:
 • Vem utsätts och varför är IT-säkerhet viktigt
 • Risker och värden att skydda i en verksamhet
 • Business Continuity Planning (BCP) för att sänka risker
 • Interna och externa hot mot er verksamhet
 • Exempel på olika attacker (mål, utförande och skydd)
  • 10 av de vanligaste attackerna mot företag
 • Skydd och IT-säkerhetslöningar för ert företag
  • 15 av de viktigaste säkerhetsskydden
 • Mer information & hjälp
 • Slutsats och nästa steg